ХГР политики - Условия & Условия

ХГР ИНДУСТРИАЛНА ИЗЛИШЪК, INC. САЙТ СПОРАЗУМЕНИЕ УПОТРЕБА

Този Сайт за ползване споразумение ( "Споразумението") е между вас ( "Потребител") и ХГР ИНДУСТРИАЛНА излишък, INC. ("Компания"). С оглед на правото на достъп и използване на електронната страница на Дружеството www.hgrinc.com ( "Сайт"), и информацията, предоставяна на Сайта, Потребителят се съгласява с условията за ползване, изложени в настоящото споразумение. Настоящото споразумение се прилага за продуктите, услугите и информацията, в момента се предлагат от компания и всякакви продукти, услуги, информация или продукти, които Дружеството може да изберат да предлагат и в бъдеще (освен ако не е посочено друго).

Ние не продаваме, заемаш, или да наемете никаква лична информация за вас, която и да е трета страна извън компанията, нейните филиали, дъщерни дружества, упълномощени агенти, експлоатационните дружества, както и други свързани с тях лица. Можем само да разкрива информация на трети страни, когато това е разумно необходимо, за да ни позволи да изпълняваме нашите услуги и предоставяне на информация, стоки и услуги за вас.

 1. 1. Фирмата извършва контрол над Website.
  1. (А) Дружеството има право, но не и задължението, да наблюдава използването на уеб сайта и неговото съдържание, и, освен ако е предвидено друго в раздел 3, поверителност, може свободно да използва и разкрива никаква информация и материали, получени от потребителя или събрана чрез използване на потребителя на сайта за всякакви законни причина или цел. Фирмата си запазва правото по всяко време да разкрие информация, необходима за спазване изискванията закон, наредба или постановление на правителството.
  2. (Б) Дружеството си запазва правото, по свое усмотрение, да се променят, променя, добавя, променя или премахва всяка част от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време. Уведомление за промени в споразумението ще бъде публикуван на Интернет страницата. Изменения на споразумението ще влязат в сила веднага след като бъдат публикувани на уебсайта, както и продължаване на използването на Уебсайта на потребителя представлява приемане на потребителя за това.
  3. (В) Фирмата може да се промени, да спре или да прекрати всеки аспект на Сайта по всяко време, включително, но не само, съдържание, предлагани услуги, предлагани продукти, база данни, часа на разположение, както и оборудване, необходими за достъп или употреба. Фирмата може да наложи ограничения върху някои функции и услуги, или да ограничи достъпа на потребителя до част или цялата Уебсайта без предизвестие или отговорност.
 2. 2. Правата на интелектуална собственост.
  1. (А) Сайтът е защитен с авторски права по силата на законите на Съединените щати за авторското право, международни конвенции, както и други закони за авторско право. Логото, лозунги, и други отличителни дизайна са собственост на фирма или носителите на лиценз и са защитени от държавата, национални и международни закони на търговска марка, търговска рокля, и нелоялна конкуренция. Всички материали, съдържащи се в рамките на Сайта ( "Съдържание") са защитени с авторско право и са притежавани или контролирани от Дружеството или други страни в качеството на доставчик от него.
  2. (Б) копиране, в противен случай възпроизвеждане, или съхраняване на всяко съдържание, за цели различни от лични, некомерсиална употреба на потребителят е изрично забранено без предварителното писмено съгласие на Дружеството или носителят на авторските права, посочен в бележка за авторски права Съдържанието на.
 3. 3. Декларация.

  Използването на Уебсайта е предмет на условията на Декларацията за поверителност включени тук за справка. Моля, кликнете тук, за да се отворят Декларацията за поверителност в нов прозорец.

 4. 4. Заветите потребителя.
  1. (А) Потребителят представлява, варанти и завети, че Потребителят не се качват, пост или предават или разпространяват или по друг начин да публикува чрез Уебсайта всякакви материали, които: ограничаване или забраняване на други потребители да използват и наслаждавайки се на Сайта, са незаконни, заплашителни, тормози , обидни, клеветнически, вулгарни, клеветнически, обидни, порнографски, скверно, изразено сексуално, нарушаващо нечий личен живот, омразно, деликтната или неприлични, установяват или окуражават поведение, което би представлявало престъпление, би довело до гражданска отговорност или по друг начин нарушават всеки местните, щатските, националното или международното право, нарушават, изплагиатствал, или нарушава правата на трети лица, включително, но не само, авторски права, търговски марки, патенти, права на неприкосновеност на личния живот или публичност или всякакви други права на собственост, съдържат вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, или други вредни компоненти, които са предназначени да се повреди, пагубно пречат, тайно се намеси или да отчуждава всяка система, данни или лична информация, съдържат никаква информация, софтуер или други материали с търговски характер, съдържа реклама от всякакъв вид, представлява или съдържа неверни или подвеждащи обозначения за произход или фактически твърдения, или ще навреди на непълнолетни лица по никакъв начин.
  2. (Б) Потребителски допълнителни обещания да не използват всяко устройство, софтуер или рутинно да се намесва или да се опитва да попречи на правилното функциониране ofthe Website или всеки бизнес се провежда на уебсайта. Потребителят не може да предприеме никакви действия, които налагат несъобразно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на сайта. Потребителят не може да се свърже към Интернет страницата по начин, който ще заобикаля начална страница на дружеството. Потребителят не може да "рамка" на интернет страницата или до част от тях.
  3. (В) Потребителят разрешава Фирма за зареждане на потребителя за кредитна карта или дебитна от потребителя банкова сметка за плащане на стоки, закупени чрез интернет страницата на дружеството, като нас (фирма) за упълномощаване да зареждате (потребителя) кредитна карта или дебитна банковата си сметка, без допълнително известие или съгласие се изисква преди Company фактурира на кредитна или дебитна банкова сметка за всички дължими суми към Company поради някаква причина. Фирмата може да приеме закъснели плащания, частични плащания или плащания, означени като "плащане в пълен размер" или като уреждане на всякакви спорове, без да губи някоя от нашите права съгласно настоящото споразумение. Потребителят се съгласява да заплати разходите и таксите, ние поел, за да събере неплатен баланс от вас
 5. 5. Благодарности потребителя.
  1. (А) Потребителят признава, че всеки и цялата информация, предоставена от Потребителя в хода на използване на уеб сайта могат да бъдат използвани от Дружеството за всяка законна цел, предмет на Декларация за поверителност на Дружеството.
  2. (Б) Потребителят признава, че, освен посочено друго, продуктите или услугите, продавани чрез или рекламират в сайта, са продадени "КАКТО Е", без гаранция от всякакъв вид.
  3. (В) Потребителят признава, че трансмисии към и от този сайт могат да бъдат прочетени или прихванати от трети страни. Потребителят признава, че всяко разчитане на всяко мнение, съвет, изявление, меморандум, информация, или който и да е друг материал, съдържаща се в сайта или на някой от нейните връзки, е на собствен риск на потребителя. Потребителят е отговорен за каквито и да било такси, данъци и разходи, които могат да бъдат направени чрез използване на този уеб сайт или като резултат ofthe покупка на продукти / услуги от в нея.
  4. (Г) Потребителят признава, че компанията не се опитвайте да преглеждате, редактирате, променяте, регулиране или контрол върху съдържанието на всички сайтове, които са свързани с Уебсайта и че дружеството не могат да бъдат държани отговорни или отговорност за точността, законността, благоприличието или авторските права и търговска марка на спазването на сайтове на трети страни.
 6. 6. Условия за ползване.

  Фирма не представлява или потвърждава точността или надеждността на съвети, мнения или друга информация или разпространявани чрез Уебсайта. Освен това, с помощта на интернет страницата и оферти на продукти и / или услуги на фирми, Потребителят може да има достъп на трети лица и други уебсайтове. Достъпът до тези страни и сайтове не представлява одобрение от Дружеството или някое от неговите дъщерни дружества или филиали ofthird партии, или ресурсите, продуктите или услугите, предлагани от тях. Фирма дава никакви гаранции или гаранции от всякакъв вид, както на такива трети страни или на техните продукти или услуги, или всяка информация, намерени в Интернет, че Потребителят има право на достъп чрез използване на Уебсайта.

 7. 7. Отказ от гаранция.

  Този сайт е предоставят "както е". Потребителят разбира и изрично приема, че използването на сайта и цялото му съдържание Е НА СОБСТВЕН РИСК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЧЕ всеки материал и / или данните, свалени ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, получена чрез използване на интернет страницата е AT ПОТРЕБИТЕЛ СОБСТВЕН преценка и риск, и че потребителят ще носи цялата отговорност за повреди ПОТРЕБИТЕЛ компютърна система или загуба на данни резултатите от мишката такъв материал и / или данни. С изключение на изрично предвидените в този ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО на интернет страницата, ФИРМАТА ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ И това не дават никаква гаранция ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, свързани с продуктите, услугите или информацията, която може да бъде получена от ползване на сайта, за точността или надеждността на информацията, получена чрез САЙТА, ​​във връзка с всеки закупените стоки или услуги ИЛИ ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ САЙТА, ​​във връзка с всеки направени транзакции Уебсайта или, че на сайта ще удовлетвори изискванията ПОТРЕБИТЕЛЯ, бъде непрекъснато, навременно, сигурно и без грешки.

  Дружеството не носи отговорност за клеветнически, обидни, незаконни, ОБИДНО ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ САЙТА ИЛИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯ НА КОМПАНИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕ ПЪЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.
  СЪВЕТИ или информация, получени от потребителя, устно или писмено, от сайта или някаква услуга, предлагана на уеб сайта не създават никакви ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, освен ако не е изрично посочени в настоящото споразумение.

 8. 8. Ограничение на отговорността.

  Дружеството няма да носи отговорност за каквито КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​произтичащо от всеки ИНФОРМАЦИЯ, закупените стоки или услуги ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ СДЕЛКИ влязло в през сайта, ОТ ЗАГУБА НА, неоторизиран достъп до или промяна на или данни на потребител, или за РАЗХОДИТЕ ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ нематериални, дори ако дружеството не е било ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ВРЕДИ трябва да надвишават, ако има такива, изплатени от потребителя да COMPANY.

 9. 9. Компенсации.

  Потребителят се съгласява да предпазва, защитава и предпазвате Дружеството, неговите съдружници, служители, директори, служители, консултанти и агенти от всеки и всички претенции на трети лица, задължения, щети и / или разходи (включително, но не само, адвокатски такси), произтичащи от употребата на потребителя ofthe Сайт, нарушение на потребителя наУсловията ofthe споразумение или нарушение на потребителя, или нарушение от всеки друг потребител на интелектуална собственост, или на друго право ofany физическо или юридическо лице. Условията ofthis споразумение ще влиза в употреба в полза ofthe Фирмата наследници, изпълнители и лицензианти. Потребителски завети да си сътрудничат изцяло в защита ofany иск. Фирмата си запазва правото, за своя сметка, за да поеме изключителната защита и контрол ofany въпрос е предмет на обезщетение от потребителя и за потребителя във всеки случай не трябва да се установят всички въпроси, без писменото съгласие ofthe Company.

 10. 10. Забележки.

  Освен ако не е изрично упоменато друго, всички уведомления се правят чао-мейл, за да help@hgrinc.com (в случая ofCompany) или за справяне с потребителя на електронна поща, предоставена на фирма по време на употреба на потребителя ofthe Website (в случая на Потребителя), или друг такъв адрес като всяка от страните може да определи. Жалбата се счита, дадени 24 часа след електронна поща се изпраща, освен ако изпращащата страна е уведомена, че е-мейл адрес е невалиден.

 11. 11. Term; Прекратяване.

  Терминът ofthis споразумение трябва да започва, когато потребителят първо посети интернет страницата и се прилага за всички следващи посещения на потребителя. Дружеството може, със или без причина, незабавно да прекрати настоящото споразумение, и отказване на достъп на потребителя до Уебсайта. Без да ограничава гореизложеното, Дружеството има право незабавно да прекрати правото на потребителя за достъп до Уебсайта в случай, че Потребителят наруши това споразумение или се ангажира с поведение, което Company, по свое усмотрение, счита за неприемлива. Ако се прекрати настоящото споразумение. Потребителят вече няма да бъде разрешено да осигуряват достъп до съдържанието на сайта, В случай на прекратяване. ограниченията, наложени на Потребителя във връзка с материал, изтеглен. копират или репродуцират от Интернет страницата на друго мнение. от отговорност и ограниченията на пасивите и обезщетение, изложени в настоящото споразумение, ще оцелеят.

 12. 12. Нарушение.

  Всяко нарушение на условията на настоящото споразумение представлява нарушение. Companymay веднага да издаде предупреждение. временно да спре. неопределено време да спре или да прекрати правото на потребителя за достъп до сайт, ако Потребителят наруши това споразумение или, ако дружеството не е в състояние да провери или удостоверяване на всяка информация за потребителя е предоставена. недостатъчност Company да действа по отношение на нарушение от страна на потребителя или други лица не представлява отказ от право Company да действа по отношение на последващи или подобни нарушения. Без да се ограничава всяка друга компания права има. Потребителят разбира и признава, че Company. по свое усмотрение. може да извършва правни и / или справедливо обезщетение срещу Потребителят ако Потребител нарушения или заплашва да наруши това споразумение.

 13. 13. Приложим закон и решаване на спорове.

  Настоящото споразумение се прилага и тълкува в съответствие със законите на щата Охайо. без оглед на конфликти oflaw разпоредби. Sole и изключителна компетентност за всяко действие или процедура, произтичащи от или свързани с договора за потребителя трябва да бъде в държавните съдилища, разположени в каяхога. Охайо. или във Федералния окръжен съд за северния район на щата Охайо. Потребителят и компания се съгласявате, че всяко действие или процедура, произтичащи от или свързани с договора за потребителя трябва да бъде предмет на медиация между страните, като форма на алтернативно разрешаване на спорове.

 14. 14. Възраст и отговорност.

  Ако използвате този сайт. Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на информацията ви сметка и парола. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се извършват с вашия акаунт. Вие декларирате, че сте над осемнадесет (18)-годишна възраст и да се създаде правно обвързващи задължения за всяка отговорност, може да претърпите в резултат на употребата на този сайт. Вие разбирате, че сте финансово отговорен за всички употреби на този сайт, като теб и тези, които използват данните си за вход.

 15. 15. Разделение на отговорността.

  Тези условия се считат делими. В случай, че някоя от разпоредбите се определя, че е неприложима или невалидна. такава разпоредба се все пак да се изпълни в пълна степен, позволена от приложимото. и такова решение не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби на други.

 16. 16. Печатни грешки и Отменени сделки.

  В случай, че е погрешно вписана даден продукт или услуга при неправилно цена. Фирмата си запазва правото да отмени или откаже всяка поръчка за продукта или услугата, изброени в неправилна цена. Фирмата си запазва правото да откаже или да се отменят всички поръчки, независимо от това дали поръчката е потвърдена. Ако потребителя кредитна карта вече е обвинен за закупуване, когато поръчката е отменена от Company. Фирмата издава кредит за кредитна карта в размер на цената, платена от потребителя, за да Company.

 17. 17. Разходи и адвокатски такси.

  Във всеки legalor справедливо спор между Дружеството и за потребителя. ако Company isaprevailing страна inthatclaim.Company ще beentitledtorecover.and Useragreestopay Company, такси всички разумни и необходими адвокатски направени и всички разходи по съдебни спорове. в допълнение към всяко друго облекчение, в закон или в собствения капитал. за които такива лица могат да имат право.

 18. 18. Доставка политика.
  1. (а) Общ превозвач, който е по-малко от товарен автомобил (LTL) и земя на UPS: HGR ви осигурява конкурентна цена за доставка чрез нашия логистичен екип. Всички пратки ще бъдат предплатени в профила на HGR.
   Вижте Правила за обработка по-долу за такси за обработка на артикули, свързани с превози с LTL.
  2. (b) Получаване на клиента: HGR ще зареди артикулите на вашето превозно средство безплатно, но не подпомага прикрепването или закрепването на елементите.
  3. (c) Товарно натоварване и Частично натоварване на товар: HGR може да ви помогне при настройка на камиони или частични товарни товари (плоско легло, стъпало, двойно кацане и др.). Ще Ви предоставим конкурентна цена, която е валидна само ако е предплатена в нашия профил. Ако имате профил с превозвач и искате да го използвате, можем да разтовариме товарите чрез превозвача по ваш избор. HGR се зарежда безплатно, но не подпомага прикрепването или закрепването на елементите.
  4. г) Контейнер: Международните пратки, независимо дали са предплатени или събирани, ще бъдат оценени като такса за таксуване на контейнера в размер на $ 200, която се състои от блокиране и укрепване на елементите.
  5. д) Международните поръчки подлежат на мита, данъци и / или други вносни такси. В допълнение, HGR таксува такса за експортна услуга, равна на 5% (минимум $ 25) от продажната цена на артикула. Клиентът носи пълна отговорност за тези такси, документи и транспорт, ако се намира в митническо учреждение в страната на местоназначение. В случай, че имате въпроси относно международната логистика за доставка, моля, свържете се с нас преди покупката.
  6. е) Правителството на САЩ регулира износа на американски продукти, технологии и софтуер, включително движението на американски стоки от чужбина. Контролът се използва за регулиране на износа и реекспорта на изделия с двойна употреба; които имат както гражданско, така и военно приложение. Тези мерки за контрол са в сила, за да се предотврати разпространението на изделия с двойна употреба, които могат да компрометират националната сигурност. Някои продукти на HGR могат да бъдат строго контролирани, за да се предотврати отклоняването на онези, които се интересуват от разпространението на оръжия за масово унищожение или от организации, поддържащи тероризма. Налагането на наказания за нарушения на законите и подзаконовите актове на САЩ за контрол върху износа може да бъде наложено със закон. Изключването на продукти, противоречащи на законодателството на Съединените щати, е забранено.
 19. 19. Работа с политика.

  HGR начислява такса за обработка на $ 29.99 за всички артикули, които трябва да бъдат подготвени за доставка на обикновен превозвач LTL. Тази такса за обработка се отнася за подметката, опъната обвивка и закрепването на елемента към подметката. Тази такса за обработка е базирана на $ 29.99 за всеки скип, като шасито е 40 "x 48". Плъзгачите с големи размери ще бъдат обект на допълнителна такса. UPS или такси за обработка в пакети започват от $ 4.99, попитайте любимия си търговски представител за конкретни цени за обработка.

 20. 20. Политика Storage.

  Освен ако писмено не са одобрени предварителни договорености, всички елементи трябва да бъдат премахнати или изпратени в рамките на четиридесет и пет (45) дни от получаването им. Елементите, останали след 45 дни, ще бъдат предмет на такси за съхранение, започващи на четиридесет и шести (46) ден от получаването им. Минималната такса за съхранение е двадесет и пет долара американска валута ($ 25.00) на месец, на 40 "x 48" скип. Таксите за съхранение се дължат на първия (1st) на месеца с гратисен период 5 ден. Ако таксите за съхранение не се заплащат от шестия (6th) ден от месеца, елементите се считат за изоставени и клиентът губи правата върху елемента или елементите. Няма да има изключения.

 21. 21. Разни.

  Настоящото споразумение съставлява цялото разбиране между Company и User по отношение на употребата на потребителя ofthe Website. Всяка кауза ofaction Потребителят може да има по отношение на използването на Сайта трябва да започне в рамките на един (I) година след възниква претенция или причина ofaction на. Заглавията, които се съдържат в настоящото споразумение, са само и по никакъв начин не се определят цели за справка, лимит, тълкуване или описва обхвата или степента ofsuch раздел. Потребителят не може да присвоява това споразумение.

Свържи (Наименование на Търговски представител)
Името ти*
Вашата електронна поща*
Потвърдете Вашия имейл адрес*
Вашият телефонен номер
Име на компанията
Номер на артикул
Вашето съобщение*

Свържи (Наименование на Търговски представител)
Името ти*
Вашата електронна поща*
Потвърдете Вашия имейл адрес*
Вашият телефонен номер
Име на компанията
Номер на артикул
Вашето съобщение*