HGR Политики - Общи условия

HGR INDUSTRIAL SURPLUS, INC

Това споразумение за ползване на уебсайта („Споразумение“) е между вас („Потребител“) и HGR INDUSTRIAL SURPLUS, INC. ("Търговско дружество"). Предвид правото на достъп и използване на уебсайта на компанията www.hgrinc.com (“Уебсайт”) и информацията, предлагана на Уебсайта, Потребителят се съгласява с условията за ползване, посочени в настоящото Споразумение. Настоящото споразумение се прилага за продуктите, услугите и информацията, предлагани понастоящем от Компанията, както и за всички продукти, услуги, информация или продукти, които Дружеството може да избере да предложи в бъдеще (освен ако не е посочено друго).

Ние не продаваме, заемаме или отдаваме под наем никаква лична информация за Вас на трета страна извън Компанията, нейните филиали, дъщерни дружества, оторизирани агенти, оперативни компании и други свързани лица. Ние разкриваме информация само на трети страни, когато това е разумно необходимо, за да ни позволи да извършваме нашите услуги и да ви доставяме информация, стоки и услуги.

 1. 1. Контрол върху уебсайта на компанията.
  1. (а) Дружеството има право, но не и задължението, да следи за използването на Уебсайта и неговото съдържание и, освен ако не е предвидено друго в Раздел 3, Поверителност, може свободно да използва и разкрива всяка информация и материали, получени от Потребителя или събрани чрез използването на уебсайта от потребителя за всяка законна причина или цел. Дружеството си запазва правото по всяко време да разкрива всякаква информация, която е необходима, за да удовлетвори всяко законово, подзаконово или правителствено искане.
  2. (б) Дружеството си запазва правото, по свое усмотрение, да променя, модифицира, добавя или премахва всяка част от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време. Уведомяването за промени в споразумението ще бъде публикувано на уебсайта. Измененията на Споразумението влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта, а непрекъснатото използване на Уебсайта от страна на Потребителя се приема от Потребителя.
  3. (в) Компанията може да променя, временно да прекратява или преустановява всеки аспект на Уебсайта по всяко време, включително, но не само, съдържание, предлагани услуги, предлагани продукти, база данни, часове на достъпност и оборудване, необходимо за достъп или използване. Дружеството може също да налага ограничения върху определени функции и услуги или да ограничава достъпа на потребителя до части или цялото съдържание на уебсайта без предизвестие или отговорност.
 2. 2. Правата на интелектуална собственост.
  1. (а) Уебсайтът е защитен с авторски права съгласно законите за авторското право на САЩ, международните конвенции и други закони за авторското право. Логото, лозунгите и други отличителни дизайни са собственост на Компанията или нейните лицензодатели и са защитени от държавното, националното и международното законодателство за търговската марка, търговското облекло и нелоялната конкуренция. Всички материали, съдържащи се в уебсайта ("Съдържанието"), са защитени с авторско право и са собственост или се контролират от Дружеството или страната, която е кредитирана като доставчик.
  2. (б) Копирането, възпроизвеждането или съхранението по друг начин на Съдържание за използване, различно от личното, некомерсиално използване на Потребителя, е изрично забранено без предварителното писмено съгласие на Компанията или притежателя на авторските права, посочено в известието за авторски права на Съдържанието.
 3. 3. Поверителност.

  Използването на уебсайта е предмет на условията на Политиката за поверителност, включена тук чрез препратка. Моля, кликнете тук, за да отворите Политиката за поверителност в нов прозорец.

 4. 4. Условия на потребителя.
  1. (а) Потребителят представя, гарантира и гарантира, че Потребителят няма право да качва, публикува или предава или разпространява по друг начин чрез Уебсайта всички материали, които: ограничават или възпрепятстват използването на и ползват уебсайта, са незаконни, заплашващи, тормозъчни , обидни, клеветнически, клеветнически, нецензурни, вулгарни, обидни, порнографски, профанни, сексуално изрични, инвазивни за неприкосновеността на личния живот на други, омразни, деликтни или неприлични, представляват или насърчават поведение, което би представлявало престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин нарушава всяко местно, държавно, национално или международно право, нарушават, плагират или нарушават правата на трети страни, включително, но не само, авторско право, търговска марка, патент, права на поверителност или публичност или други права на собственост, съдържат вируси, Троянски коне, червеи, времеви бомби, анонсботи или други вредни компоненти, които са предназначени да повредят, вредно възпрепятстват, тайно прихващат или експроприират системата, данните или личната информация, съдържат каквато и да е информация, софтуер или друг материал от търговско естество, съдържат реклами от всякакъв вид, представляват или съдържат неверни или подвеждащи указания за произход или факти, или биха навредили на непълнолетни по какъвто и да е начин.
  2. (б) Потребителят обещава допълнително да не използва никакви устройства, софтуер или рутинни процедури, за да се намесва или да се опитва да се намесва в правилното функциониране на уебсайта или всяка друга дейност, извършвана на уебсайта. Потребителят не може да предприема никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на уебсайта. Потребителят не може да препраща към уебсайта по какъвто и да е начин, който би заобиколил началната страница на компанията. Потребителят не може да „рамкира” уебсайта или част от него.
  3. (c) Потребителят упълномощава Компанията да таксува кредитната карта или дебит на Потребителя от банковата сметка на Потребителя за плащане на стоки, закупени чрез уебсайта на Компанията. Като ни упълномощава (Компанията) да таксува Вашата (потребителска) кредитна карта или да дебитира Вашата банкова сметка, без допълнително уведомление или съгласие е задължително, преди Компанията да фактурира кредитната карта или да дебитира банковата сметка за всички суми, дължими на Дружеството по някаква причина. Дружеството може да приеме закъснели плащания, частични плащания или всякакви плащания, отбелязани като "изцяло плащане" или като уреждане на всеки спор, без да загуби някое от правата си по настоящото споразумение. Потребителят се съгласява да заплати разходите и таксите, които поемаме, за да съберем неплатено салдо от вас
 5. 5. Благодарности на потребителя.
  1. (a) Потребителят признава, че всяка информация, предоставена от Потребителя в хода на използването на Уебсайта, може да бъде използвана от Компанията за всяка законна цел, предмет на Политиката за поверителност на Компанията.
  2. (б) Потребителят признава, че освен ако не е посочено друго, продуктите или услугите, продавани чрез или рекламирани в Уебсайта, се продават „КАКТО Е“, без никаква гаранция.
  3. (в) Потребителят признава, че предаването до и от този уебсайт може да бъде прочетено или заснето от трети страни. Потребителят признава, че всяко позоваване на мнение, съвет, изявление, меморандум, информация или друг материал, съдържащ се в уебсайта или някой от неговите връзки, е на собствен риск на потребителя. Потребителят е отговорен за всички и всички такси, данъци и разходи, които могат да възникнат чрез използването на този уебсайт или като резултат от закупуването на продукти / услуги от него.
  4. (d) Потребителят признава, че Компанията не се опитва да преглежда, редактира, променя, регулира или контролира съдържанието на сайтове, които са свързани с уебсайта, и че Компанията не носи отговорност или не носи отговорност за точността, законността, благоприличието или авторските права и съответствие с търговска марка на сайт на трета страна.
 6. 6. Условия за ползване.

  Компанията не представя или подкрепя точността или надеждността на каквито и да било съвети, мнения или друга информация, показвана или разпространявана чрез Уебсайта. Освен това, чрез използването на уебсайта и продуктите и / или услугите, предлагани от компанията, потребителят може да има достъп до трети страни и други уебсайтове. Достъпът до такива страни и уебсайтове не представлява одобрение от страна на Дружеството или някое от неговите дъщерни дружества или филиали на трети страни, или ресурсите, продуктите или услугите, предлагани от тях. Компанията не дава никакви гаранции или гаранции от какъвто и да е вид на такива трети страни или техните продукти или услуги, или каквато и да е информация, намерена в Интернет, която Потребителят може да получи чрез използването на Уебсайта.

 7. 7. Отказ от гаранция.

  ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ РАЗБИРА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕ СЪГЛАСЯ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И ВСИЧКО СЪДЪРЖАНИЕТО Е НА РЕЗЕРВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЧЕ НЯКОИ МАТЕРИАЛ И / ИЛИ ДАННИ ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ДРУГО ВЪЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕНА ОПИСАНИЕ И РИСК И ПОТРЕБИТЕЛЯТ ЩЕ БЪДЕ САМО ОТГОВОРЕН ЗА ВСИЧКО УВРЕЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИТЕ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТЕЗИ МАТЕРИАЛ И / ИЛИ ДАННИ. С ИЗКЛЮЧЕНИЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕТО В ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ НА САЙТА, ​​ДРУЖЕСТВОТО ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ НА ВСЯКАКВИ ВИД, ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ПОСОЧЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ И НЕ ГАРАНЦИЯ ИЛИ НЕ \ t ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА, ​​ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ \ t САЙТЪТ ИЛИ САЙТЪТ ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, БЕЗПЛАТЕН, СВОЙСТВЕН, СИГУРЕН ИЛИ БЕЗПЛАТЕН.

  ДРУЖЕСТВОТО НЕ Е ОТГОВАРЯНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, НЕЗАВИСИМО, НЕЗАКОННОТО, КОЖНО ИЛИ НАРУШИТЕЛНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НИКАКВИ ПОТРЕБИТЕЛ. АКО НЕ СЕ ОТЛИЧИТЕ СЪС САЙТА ИЛИ СЪГЛАСУВАНИ С УСЛОВИЯ НА КОМПАНИЯТА, ВАШЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО И ЕКСКЛУЗИВНО УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.
  СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ИЛИ ОРГАНИЧНО ИЛИ В ПИСАНЕ, ОТ УЕБСАЙТА ИЛИ НЯКОИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ НА УЕБСАЙТА, ​​НЕ СЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОГАТО ДРУГО ИЗЛОЖЕНО В ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ.

 8. 8. Ограничение на отговорността.

  ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДА СЕ ОТГОВАРЯ ЗА НЯКОИ НЕПРАВИЛНИ, ИНЦИДЕНТАЛНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКВИ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕДОСТАТЪЦИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ТРАНЗАКЦИИ ВЛИЗАНЕ ЧРЕЗ САЙТА, ​​ОТГОВАРЯЩИ ОТ ЗАГУБА, НЕОБХВАТЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ДАННИ ИЛИ ЗА ЦЕНИТЕ НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НЕ ОГРАНИЧЕНИ ЗА ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА ВЪЗМОЖДАВА, АКО ИМАТ ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА НА ТАКИТЕ ЩЕТИ. НИКАКВА НЯМА СЛУЧАЙ, ЩЕ ПОВРЕДИ ПОВРЕДИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, АКО ИМАТЕ, ПОЛУЧАВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КОМПАНИЯТА.

 9. 9. Освобождаване от отговорност.

  Потребителят се съгласява да обезщети, да защитава и да държи на компанията, нейните филиали, служители, директори, служители, консултанти и агенти от всякакви искове, отговорности, щети и / или разходи на трети страни (включително, но не само, адвокати) такси), произтичащи от ползването на Уебсайта от Потребителя, нарушаване от страна на Потребителя на условията на Споразумението или нарушението от страна на Потребителя, или нарушение от всеки друг потребител на каквато и да е интелектуална собственост или друго право на всяко лице или организация. Условията на това Споразумение ще бъдат в полза на наследниците, възложителите и лицензополучателите на Дружеството. Потребителските споразумения за пълно съдействие при защитата на всеки иск. Дружеството си запазва правото, за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол върху всякакви други материи, предмет на обезщетение от страна на Потребителя и Потребителя, в никакъв случай не урежда никакви въпроси без писменото съгласие на Дружеството.

 10. 10. Бележки.

  Освен ако изрично не е посочено друго, всички съобщения се изпращат по пощата на адрес help@hgrinc.com (в случая на Компанията) или на адреса за електронна поща, който Потребителят е предоставил на Дружеството по време на използването на Уебсайта от Потребителя (в случай на Потребител), или друг адрес, който всяка от страните може да посочи. Известието се счита за предоставено 24 часа след изпращане на електронната поща, освен ако изпращащата страна не бъде уведомена, че адресът на електронната поща е невалиден.

 11. 11. Срок; Прекратяване на договора.

  Срокът на това Споразумение започва, когато Потребителят за първи път посети Уебсайта и ще се прилага за всички следващи посещения на Потребителя. Компанията може, с или без причина, незабавно да прекрати настоящото Споразумение и да откаже достъп на Потребителя до Уебсайта. Без да ограничава горепосоченото, Компанията има право незабавно да прекрати правото на Потребителя за достъп до Уебсайта в случай, че Потребителят наруши това споразумение или се ангажира с поведение, което Дружеството, по свое усмотрение, счита за неприемливо. Ако настоящото споразумение бъде прекратено. Потребителят вече няма да има право на достъп до съдържанието на Уебсайта, в случай на прекратяване. ограниченията, наложени на Потребителя по отношение на изтегления материал. копиран или по друг начин възпроизведен от уебсайта. отказите и ограниченията на задълженията и обезщетенията, изложени в настоящото споразумение, остават в сила.

 12. 12. Нарушаване.

  Всяко нарушение на условията на настоящото споразумение представлява нарушение. Фирмата може веднага да издаде предупреждение. временно да спре. временно спиране или прекратяване на правото на Потребителя за достъп до Уебсайта, ако Потребителят наруши настоящото Споразумение или ако Компанията не е в състояние да удостовери или удостовери информацията, предоставена от Потребителя. Неспособността на Дружеството да предприеме действия във връзка с нарушение от страна на Потребител или други лица не представлява отказ от правото на Дружеството да действа по отношение на последващи или подобни нарушения. Без да ограничава други права, Компанията има. Потребителят разбира и признава тази компания. по свое усмотрение. може да преследва правно и / или справедливо облекчение срещу Потребител, ако Потребителят наруши или заплаши да наруши това Споразумение.

 13. 13. Приложим закон и разрешаване на спорове.

  Настоящото споразумение се урежда и тълкува в съответствие със законите на щата Охайо. без да се вземат предвид конфликтите на разпоредбите на закона. Единствената и изключителна юрисдикция за всяко действие или процедура, произтичаща от или свързана с Споразумението с потребителя, се намира в държавните съдилища, разположени в окръг Cuyahoga. Охайо. или в Федералния окръжен съд за Северния окръг Охайо. Потребителите и Компанията са съгласни, че всяко действие или процедура, произтичащи от или свързани с Споразумението с потребителя, подлежат на посредничество между страните като форма на алтернативно разрешаване на спорове.

 14. 14. Възраст и отговорност.

  Ако използвате този сайт. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на информацията в профила и паролата. Вие се съгласявате да поемате отговорност за всички дейности, които се извършват под Вашия профил. Вие заявявате, че сте навършили осемнадесет (18) годишна възраст и да създадете задължителни правни задължения за всяка отговорност, която може да понесете в резултат на използването на този сайт. Вие разбирате, че сте финансово отговорни за всички употреби на този сайт от вас и тези, които използват данните ви за вход.

 15. 15. Делимост.

  Тези условия се считат за отделни. В случай, че някоя разпоредба е определена като неприложима или невалидна. въпреки това, тази разпоредба се изпълнява в максимална степен, разрешена от приложимото. и такова определяне не засяга валидността и приложимостта на всички останали разпоредби.

 16. 16. Типографски грешки и отменени транзакции.

  В случай, че даден продукт или услуга е погрешно посочен с неправилна цена. Компанията си запазва правото да анулира или откаже всяка поръчка за продукта или услугата, изброени при неправилна цена. Фирмата си запазва правото да откаже или откаже всякакви поръчки, независимо дали поръчката е потвърдена. Ако кредитната карта на Потребителя вече е била таксувана за покупката, когато поръчката е анулирана от Компанията. Дружеството издава кредит на Вашата кредитна карта в размер на цената, платена от Потребителя на Компанията.

 17. 17. Разходи и такси на адвоката.

  Във всеки законноправен спор между Дружеството и Потребителя. ако фирмата е страна, която преобладава в иск за предявяване на иск. Компанията ще бъде придружена от фирмата за защита на потребителите, както и от дружеството за потребителски плащания, всички разумни и необходими такси за адвокати и всички разходи за съдебни спорове. в допълнение към всяко друго облекчение, по закон или в собствения капитал. тези страни могат да имат право.

 18. 18. Политика за доставка.
  1. (а) Общ превозвач, който е по-малко от товарен автомобил (LTL) и земя на UPS: HGR ви осигурява конкурентна цена за доставка чрез нашия логистичен екип. Всички пратки ще бъдат предплатени в профила на HGR.
   Вижте Правила за обработка по-долу за такси за обработка на артикули, свързани с превози с LTL.
  2. (b) Изтегляне от клиента: HGR ще зарежда артикули на вашия автомобил безплатно (освен ако не е отбелязано друго), но не съдейства за стягане или закрепване на артикулите.
  3. (c) Truckload и частична товарна камион: HGR може да ви помогне да настроите товарни камиони или частични товари от камиона (плоско легло, стъпало, двойно спускане и др.). Ние ще Ви предоставим конкурентна цена, която е валидна само при предплащане в нашия профил. Ако имате сметка в превозвач и желаете да ги ползвате, ние можем да транспортираме товари по нашия избор. HGR се натоварва безплатно, (освен ако не е отбелязано друго), но не помага при стягане или закрепване на предметите.
  4. г) Контейнер: Международните пратки, независимо дали са предплатени или събирани, ще бъдат оценени като такса за таксуване на контейнера в размер на $ 200, която се състои от блокиране и укрепване на елементите.
  5. д) Международните поръчки подлежат на мита, данъци и / или други вносни такси. В допълнение, HGR таксува такса за експортна услуга, равна на 5% (минимум $ 25) от продажната цена на артикула. Клиентът носи пълна отговорност за тези такси, документи и транспорт, ако се намира в митническо учреждение в страната на местоназначение. В случай, че имате въпроси относно международната логистика за доставка, моля, свържете се с нас преди покупката.
  6. е) Правителството на САЩ регулира износа на американски продукти, технологии и софтуер, включително движението на американски стоки от чужбина. Контролът се използва за регулиране на износа и реекспорта на изделия с двойна употреба; които имат както гражданско, така и военно приложение. Тези мерки за контрол са в сила, за да се предотврати разпространението на изделия с двойна употреба, които могат да компрометират националната сигурност. Някои продукти на HGR могат да бъдат строго контролирани, за да се предотврати отклоняването на онези, които се интересуват от разпространението на оръжия за масово унищожение или от организации, поддържащи тероризма. Налагането на наказания за нарушения на законите и подзаконовите актове на САЩ за контрол върху износа може да бъде наложено със закон. Изключването на продукти, противоречащи на законодателството на Съединените щати, е забранено.
 19. 19. Политика за управление.

  HGR таксува минимум $ 29.99 такса за обработка на всички позиции, които трябва да бъдат подготвени за доставка на LTL с общ превозвач. Тази такса за обработка е за плъзгането, разгъването на опъната и закрепването на елемента към плъзгача. Тази такса за обработка е на базата на $ 29.99 на занасяне, като плъзгачът е 40 X x 48 ″. По-големите скици ще подлежат на допълнително заплащане. UPS или таксите за боксови услуги започват от $ 4.99, моля попитайте любимия си търговски представител за специфични цени за обработка.

 20. 20. Правила за съхранение.

  Освен ако писмено не са одобрени предварителни договорености, всички елементи трябва да бъдат премахнати или изпратени в рамките на четиридесет и пет (45) дни от получаването им. Елементите, останали след 45 дни, ще бъдат предмет на такси за съхранение, започващи на четиридесет и шести (46) ден от получаването им. Минималната такса за съхранение е двадесет и пет долара американска валута ($ 25.00) на месец, на 40 "x 48" скип. Таксите за съхранение се дължат на първия (1st) на месеца с гратисен период 5 ден. Ако таксите за съхранение не се заплащат от шестия (6th) ден от месеца, елементите се считат за изоставени и клиентът губи правата върху елемента или елементите. Няма да има изключения.

 21. 21. Начини за плащане.

  HGR приема пари в брой, чекове, електронни чекове (местни американски банки) и банкови преводи. (Започвайки от януари 1, 2019) HGR налага допълнителна такса 2% за Visa, MasterCard и Discover, която не е по-голяма от цената ни за приемане. HGR вече не приема Paypal като форма на плащане за транзакции, различни от eBay. Всички плащания трябва да се извършват в щатски долари.

 22. 22. Разни.

  Настоящото споразумение представлява пълното разбиране между Дружеството и Потребителя по отношение на използването на Уебсайта от Потребителя. Всяка причина за действие, която Потребителят може да има по отношение на използването на Уебсайта, трябва да започне в рамките на една (1) година след възникване на иска или действие. Заглавията, съдържащи се в настоящото споразумение, са само за справочни цели и по никакъв начин не определят, ограничават, тълкуват или описват обхвата или степента на този раздел. Потребителят не може да възложи това споразумение.

Свържи (Наименование на Търговски представител)
Името ти*
Вашата електронна поща*
Потвърдете Вашия имейл адрес*
Вашият телефонен номер
Фирма/Частно Лице
Номер на артикул
Вашето съобщение*
[ReCAPTCHA]

Свържи (Наименование на Търговски представител)
Името ти*
Вашата електронна поща*
Потвърдете Вашия имейл адрес*
Вашият телефонен номер
Фирма/Частно Лице
Номер на артикул
Вашето съобщение*
[ReCAPTCHA]